דלג לתוכן המרכזי

תקנון ותנאי השימוש

מדיניות פרטיות

גן סיפור מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן-"האתרים", ״האתר״).
מסמך זה מפרט את מדיניות גן סיפור בנוגע להגנת פרטיות הגולשים והמשתמשים באתר האינטרנט שלה והשימוש שלה במידע המצטבר תוך שימוש באתרים.

כללי

בעת השימוש בשירותי אתר האינטרנט של גן סיפור, כמו בשירותי אונליין רבים, נשמר מידע אשר נמסר על ידך ביודעין (כגון שם, כתובת, טלפון ופרטים נוספים אחרים), וחלקו נאסף תוך שימוש במערכות (כגון איזורים בהם ביקרת באתר, מוצרים בהם צפית, הזמנות אותן ביצעת, הרגלי שימוש, מידע אשר אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך וכיוצ״ב).

רישום לשירותים

עבור ביצוע פעולות האתר והמערכת, נדרש ממך להרשם לשירותיו ולהזין פרטים אישיים אשר נחוצים עבור ביצוע פעולות כגון הזמנת משלוחי מזון, הזמנת שולחן במסעדה וכד׳.
האתר יבקש פרטים הנחוצים עבור ביצוע פעולות בו בלבד ואינו יבקש מידע אשר אינו נחוץ לצורך הפעילות בו.

מאגר המידע


כלל הנתונים אשר נאספו ויאספו, ישמרו במאגרי המידע של החברה ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

-אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
-במקרה של שימוש בתוכנת מועדון לקוחות אשר מנוהל על ידי צד ג׳ ובאחרויותו הבלעדית
-במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך
-אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין
-אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
-אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו

המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

גן סיפור מעונינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי


החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
במקרה של שימוש בתוכנת מועדון לקוחות אשר מנוהל על ידי צד ג׳ ובאחרויותו הבלעדית.
במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך
אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין
אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי
אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו

Cookies


אתרי החברה  משתמשים ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים


החברה מתירה לחברות אחרות לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה

אבטחת מידע


החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע


על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות אלינו דרך איזור יצירת הקשר באתר.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות


בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בסעיף זה

מדיניות ביטולים ותנאי שימוש

  1. ביטול עסקה יתרחש בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981.
  2. הלקוח מצהיר כי ידוע לי כי המחירים המופיעים באתר הסחר האלקטרוני של "קפה גן סיפור" (להלן: "האתר") משתנים מעת לעת בהתאם להחלטת החברה. לאחר ביצוע ההזמנה יוצג בפני הלקוח המחיר הסופי של ההזמנה אותו על הלקוח לאשר באופן סופי על ידי הכנסת פרטי אשראי. מחיר כאמור יחייב את החברה.
  3. המחירים הינם בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
  4. לאחר אישור ההזמנה והכנתה לא ניתן יהיה לבטל את העסקה.
  5. ביטול הזמנה יעשה ע״י זיכוי כרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה.
  6. בכפוף לתנאי השימוש, תוכל לעיין בתפריט ולבצע הזמנה באמצעות האתר.
  7. בעת ההזמנה ובכפוף לזמינות השירות, תוכל להזמין ולשלם דרך האתר ולאסוף בעצמך את ההזמנה באחת ממסעדות הרשת.
  8. בעת איסוף ההזמנה החברה עשויה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש במסגרת השירות באמצעי זיהוי שמטרתם לאמת את ההזמנה. ללא אימות כאמור לא יתאפשר איסוף ההזמנה.
  9. המלאי והזמינות של המנות המוצעות באתר מוגבלים וייתכן כי בעת קבלת ההזמנה לא ניתן יהיה לספק את המנה שהוזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להסיר את רשימת המנות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי ואין לראות התפריט המוצע באתר כדי לחייב את החברה לספק מנה כלשהי.
  10. תמונות המנות נועדו להמחשה בלבד ועל כן ייתכנו הבדלים בין המנות המוצגות באתר לבין המנות המסופקות בפועל.